top of page
​Osteopathie in Belgiëde geschiedenis

 

​Osteopathie is overgewaaid uit de USA begin jaren 1900. De eerste Belgische osteopaten hebben hun opleiding genoten in Frankrijk of de UK. Begin jaren 80 werden de eerste opleidingen in België opgestart. Helaas niet allen met dezelfde kwaliteitsnormen. Een intellectuele denktank, de Academie voor Osteopathie, werd opgericht en stelde zich onder meer tot doel de criteria vast te leggen waaraan een opleiding moest voldoen om erkend te worden. Niet alle instituten waren bereid aan deze strenge academische eisen te voldoen. Dit leidde tot een verscheurde eenheid en resulteerde in een veelheid van scholen met ieder een eigen beroepsorganisatie. Ondanks  verschillende  pogingen om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen ; o.a de oprichting GNRPO (Groepering Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten) is men er nog steeds niet in geslaagd om één uniform diploma osteopathie te doen gelden, laat staan alles te organiseren binnen één beroepsvereniging. De situatie is ondertussen zodanig geëvolueerd dat vandaag er nog steeds een paar kleine groeperingen met vage erkenningsnormen bestaan, maar dat de meeste Osteopaten zijn gegroepeerd in Osteopathie.be ; een beroepsvereniging die streeft naar een opleiding op universitair niveau.
Dit laatste is essentieel. Een uniform kwalitatief hoogstaand diploma op academisch niveau is de enige weg naar mogelijke erkenning. Een erkenning die de patiënt de duidelijkheid en de veiligheid verzekert die hij verdient.

 

De realiteit vandaag;Sinds 2000 wordt osteopathie terugbetaald door de ziekenfondsen, dit laat vermoeden dat osteopathie in België  wettelijk  erkend is. Helaas niets is minder waar . Er is weinig of geen politieke bereidheid dit te doen.

Het gebrek aan eenheid en het gebrek aan één academisch diploma maakt de politieke terughoudendheid alleen maar groter.

Een jammere zaak voor de consument die ter goeder trouw een “osteopaat” bezoekt. Hij heeft geen enkele zekerheid.
Ook voor andere disciplines in de gezondheidszorg maakt dit de zaken er niet duidelijker op. Voor hen is het, gezien het  grote verschil in aanpak en het aanzienlijk kwaliteitsverschil, niet altijd even duidelijk naar wie door te verwijzen. Dit verklaart een zekere terughoudendheid vanuit de klassieke geneeskunde ten aanzien van Osteopathie .

Onze visieZonder het proces te willen voeren welke opleidingen wel en welke niet deugen, is het voor onze groep steeds duidelijk geweest dat Osteopathie op een academisch, wetenschappelijk niveau dient beoefend te worden. Dit om het vertrouwen van zowel de patiënt als van de verwijzer niet te beschamen en om op een veilige, verantwoorde manier tot de gewenste resultaten te komen.

Daarom vind u binnen onze praktijk uitsluitend Osteopaten die lid zijn van Osteopathie.be, de meest gereputeerde beroepsvereniging van het land. Zij vertegenwoordigt uitsluitend academisch opgeleide Osteopaten.
Een grotere transparantie en kwaliteitsgarantie kunnen wij u niet bieden.

 

bottom of page